DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU K PROBLEMATICE VÝSKYTU VŠÍ

     

 

Veš přežívá běžné úkony každodenní hygieny. Žije na vlasaté části hlavy, obzvláště v oblasti spánků. Samičky tohoto bezkřídlého hmyzu přilepují svými výměšky bílá vajíčka (hnidy) na vlasy těsně u pokožky hlavy. Z nich se za 7 až 10 dní vylíhnou larvy (nymfy), které sají 3x denně krev, čímž způsobují svědění. Dospělci sají krev 4 až 5x denně. Celý životní cyklus vši trvá přibližně dva měsíce. 

Dodržujte hygienická doporučení:

• vyperte ložní prádlo, ručníky, čepice, gumičky do vlasů

• vyčistěte hřebeny a kartáče, stačí je ponořit na 10 minut do teplé vody

• vysajte koberce, podlahy a čalounění a zlikvidujte sáček z vysavače

• dekontaminujte neomyvatelné předměty – umístěte je do plastového sáčku a uložte nejméně na tři týdny v místnosti s pokojovou teplotou, nebo alespoň na 24 hodin do mrazničky

Patrně nejdůležitější je pravidelná a především pečlivá kontrola vlasů. Zaměřte se na ně alespoň jednou týdně, a to i když vás pokožka nesvědí. Dále si v lékárnách můžete zakoupit speciální repelenty (nejčastěji ve formě spreje), které vši odpuzují. 

 

Při výskytu pedikulozy MŠ upozorní všechny rodiče na tuto skutečnost. V případě výskytu vší v kolektivu dětí bude školka požadovat po rodičích  čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu bez vší a hnid. Při podezření na pedikulozu u dítěte učitelka oznámí tuto skutečnost zák.zástupci ihned.

 

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí by školky neměly zařazovat zavšivené děti do kolektivu.

 


Doporučení pro rodiče:

 

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte. Povinnost tuto skutečnost oznámit MŠ.                    K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a postupovat podle jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v současnosti používaných přípravků mizí.

Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“(běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu.

 

Moderní přípravky proti vším obsahují účinné látky, které z důvodu ochrany zdraví dětí již nepronikají do tkání, a proto nepůsobí na zárodky vší ukryté v hnidách. Ošetření všemi přípravky je proto většinou nutné opakovat, aby se usmrtily i vši vylíhlé z hnid, které přežily první ošetření. Nové vši se z nakladených hnid líhnou do devíti dnů, proto se musí provádět minimálně ještě druhé odvšivení kolem desátého dne po prvním ošetření. Několik dnů po druhém odvšivení je dále nutné provést kontrolu účinnosti odvšivení vyčesáváním vší všiváčkem. Pokud při této kontrole budou vyčesány živé vši, je třeba zkontrolovat, zda bylo postupováno přesně podle návodu použitého přípravku a pokud ano, je nutné aplikovat jiný odvšivovací přípravek dle návodu nebo s dítětem navštívit lékaře.

V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy ….

 Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech.

 

 

 

Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na jejich svědomitost a odpovědnost .

 

Zpracovala M.Pavlíčková

Použit materiál  krajské hygienické stanice

;