DOMŮ          O NÁS         PRO RODIČE          FOTOGALERIE          JÍDELNÍČEK          KONTAKTY


 
   O NÁS                           
 


Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v klidné části obce Čistá nedaleko Mladé Boleslavi. Od roku 2003 jsme součástí právního subjektu se ZŠ.

Základní myšlenkou a principem, z nichž vychází koncepce naší mateřské školy, je prospěch každého jednotlivého dítěte, tj. zajistit zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte s respektováním jeho vývojových zvláštností a jeho individuálních potřeb a zájmů.

Vnímáme současnou společenskou situaci a cítíme potřebu vzdělávat naše děti tak, aby byly schopny žít, pohybovat se a využívat všech možností vyspělé moderní společnosti a zároveň aby přitom vždy uplatňovaly vnitřní morálku a základní lidské hodnoty, aby se učily chápat a plně prožívat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, přemýšlet, tvořit.

Naším cílem je poskytovat dětem více podnětů k tomu, aby se mohly emočně rozvíjet, vést je k citlivosti a všímavosti k citům druhých, motivovat je k dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost, rozvíjet jejich sociální dovednosti. Chceme, aby trvale upřednostňovaly kvalitní mezilidské vztahy před materiálními hodnotami.

Náš vzdělávací program má název Školka plná pohody - nahlédnutí je k dispozici u pedagogických pracovnic.